niedziela, 13 grudnia 2015

Regulamin "Grudniowego Konkursu"REGULAMIN KONKURSU ,,Grudniowy Konkurs"
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Grudniowy Konkurs” jest blog ,,Kobiece przemyślenia, opinie na różne tematy"
 2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, udzieli odpowiedzi na pytanie opublikowane w poście konkursowym.
II. PRZEBIEG KONKURSU
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13,12.2015 i trwa do 02.01.2015
 2. Organizator ogłosi wyniki na fanpag'u https://www.facebook.com/KobiecePrzemysleniaOpinieNaRozneTematy w ciągu 6 dni roboczych od zakończenia konkursu.
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi w czasie trwania konkursu, udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku.
 4. Każdy Uczestnik powinien być fanem bloga na Facebooku https://www.facebook.com/KobiecePrzemysleniaOpinieNaRozneTemat
 5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny
 6. W konkursie przewidzianych jest 4 zwycięzców, każdy ze zwycięzców otrzyma jedną nagrodą.
 7. Nagrody, które są do wygrania w konkursie to elementy sztucznej biżuterii:
 •  1 x pomarańczowa bransoletka z gwiazdką By Dziubeka
 •  1 x kolczyki klucze wiolinowe Cat&Cat
 •  1 x kolczyki "wkrętki" w kolorze srebra
 •  1 x łańcuszek w kolorze złota.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE
 1. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania danych do wysyłki od zwycięzcy.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w Konkursie.
 3. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: madamegreen.testerka@gmail.com, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
 4. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 6. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 7. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 3. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 4. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.


2 komentarze:

Dziękuję za wszelkie formy aktywności na moim blogu. Każdy szczery komentarz daje mi mnóstwo siły i całą masę radości!